سوالات مسابقه اطلاعات بردگیمی سیناپسی

سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان سیناپسی

بعد از پاسخ به این سوالات و ثبت آنها، بدون توجه به درست یا غلط بدون پاسخ ها ،کد ارسال رایگان برای شما نمایش داده می شود.

به 2 نفر از دوستانی که به همه سوالات پاسخ صحیح میدهند به قید قرعه 2 بن خرید پانصد هزار تومانی اهدا می شود.  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/04
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.

سوال اول: را بنویسید. سوال اول: را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

سوال دوم: را بنویسید. سوال دوم: را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

سوال سوم: را بنویسید. سوال سوم: را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

سوال چهارم: را بنویسید. سوال چهارم: را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

سوال پنجم را بنویسید. سوال پنجم را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

سوال ششم: را بنویسید. سوال ششم: را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

سوال هفتم: را بنویسید. سوال هفتم: را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
پاسخ به این سوال اجباری نیست. را بنویسید. پاسخ به این سوال اجباری نیست. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...