1.مدیرت دسته                   hand management
این نوع بازی ها جزو بازیهای کارت محور می باشند که بازیگر (گیمر)می بایست با مدیریت کارتهای خود مناسب ترین حرکت را اجرا نمایند .
برای مثال : لاو لتر - سیلور - گربه های انفجاری از این نوع سبک هستند

2.استراتژی                          Strategy
این نوع بازیها به اسم بازیهای سنگین نیز شناخته می شود . این سبک بازیها معمولا داستانی ندارند اما قوانین خاص خود را دارند البته این سبک علاقمند های خاص خود را دارد
برای مثال : آرچیتکت - سون واندرز دوئل - توییلایت استراگل از این نوع بازی ها هستند                                                            
3.  صفحه ی ماژول                   modular board
صفحه این بازی ها از چند بخش تشکیل شده که می بایست بصورت مرتب چیدمان نمود . این تکه ها شامل تایل و یا کارت می باشند . در این سبک بازیها صفحه ها بصورت تصادفی چیده می شوند
برای مثال : کاتان - الدواردو - راگنواک  از این سبک بازی ها هستند .
4. همکاری مشترک             cooperative game                                       
در این نوع بازی بازیکن ها  با یکدیگر همکاری و همفکری می کنند تا در بازی موفق شوند . در این نوع بازی همه برنده یا همه بازنده میشوند.
برای مثال : پاندمیک - کرو - دد آف وینتر  از این سبک بازی ها هستند.      

5.نیازی به معنی ندارد :-)               party game   
این دسته از بردگیم ها الزاما بصورت گروهی اجرا می شوند و بیانگر موضوع داستانی نمی باشند
برای مثال : رمزشکن - کودتا - دیتکتیوکلاب از این سبک بازی ها هستند .                                                                                      

 حال ، سبک مورد علاقه شما کدام است ؟