جستجو در سیناپسی

ويژگي خاص در بازي‌هاي دونفره

بسياري از بازيهاي روميزي قابليت بازي دونفره را دارند. ولي اغلب بازيهاي چند نفره اي هستند که با تغيير جزئي در قوانين بازي، امکان دونفره شدن هم به آن ها اضافه شده است.اما در اين ميان بازيهايي هستند که د...