تقریبا از دید بسیاری منچ  اولین بازی مفرح خانوادگی در ایران است. پس از شطرنج و تخته نرد، منچ بازی مشهور و محبوب ایرانی هاست که  در بعضی موارد می‌توان گفت منچ از دو رقیب تاریخی خود در ایران، یک سر و گردن بهتر عمل کرده است.

مِنچ یک بازی رومیزی آلمانی است که مخترع آن فردی به نام یوزف فریدریش اشمیت است. نام منچ در ایران برگرفته از واژه نخست نام آلمانی این بازی (Mensch ärgere Dich nicht به معنای عصبی نشو مرد) است.

این بازی حتی اسم بامزه ای هم دارد.  بزرگترین نقطه قوت منچ آسان و سرگرم کننده بودن آن است. این بازی نیازی برای توضیح دادن ندارد. منچ را می‌توان اولین بازی با مکانیزم تاس بریز و حرکت کن دانست.

امیدوارم لذت برده باشید.